تغییرات مرتبط با شبر بن محمد حویزی

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نمایش کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۹ ‏۰۷:۱۸
   
نام صفحه:

‏۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

      ‏۱۱:۲۶  نجف‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۱). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مقاله‌های نسبتا کامل (هات‌کت))
 جز    ‏۰۵:۵۱  شیخ صدوق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۵:۴۰  عراق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۹). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:کشورهای اسلامی (هات‌کت))

‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۶:۵۹  سید احمد بن طاووس حلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۵). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)

‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۳:۰۱  احمد بن محمد برقی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۸۰). . [Roohish‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۳:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۹۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (تألیفات)
 جز     ‏۱۲:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۱۴  محمدصالح خلخالی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۹۳). . [Saeedzamani‏ (۲×)]
       ‏۰۸:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸). . Saeedzamani (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۰۸:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱۱). . Saeedzamani (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح اشتباه ی که در اختصار نمودن مقاله ماخذپیش آمده بود.)
      ‏۰۸:۰۰  عراق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴۶). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:کشورهای آسیای غربی (هات‌کت))

‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۲:۰۶  حسن بن علی بن فضال‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح جعبه)
 جز    ‏۰۶:۴۰  محمدتقی شوشتری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تصحیح)
 جز    ‏۰۵:۳۹  الگو:مراجع تقلید شیعه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۴:۳۴  محمدباقر بهبهانی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۲). . [Baradaran‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۴:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱۴). . Baradaran (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش جزئی)
 جز     ‏۱۴:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳۶). . Baradaran (بحث | مشارکت‌ها) (افزدون عکس)