تغییرات مرتبط با کلام اسلامی

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۳۰ مهٔ ۲۰۲۰ ‏۱۱:۴۵
   
نام صفحه:

‏۲۳ مهٔ ۲۰۲۰

 جز    ‏۱۱:۴۸  مؤمن الطاق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۱۲۶). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (درج الگوی درجه بندی)

‏۲۱ مهٔ ۲۰۲۰

 جز    ‏۰۶:۰۹  احمد بن حنبل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمییز کاری)

‏۲۰ مهٔ ۲۰۲۰

 جز    ‏۱۲:۵۰  اسماعیلیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۰). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (باورهای اسماعیلیان)
 جز    ‏۱۲:۱۳  زیدیه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۲). . [Bazeli‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۲:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (اندیشه امامت)
 جز     ‏۱۲:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (صالحیه (بتریه))
 جز    ‏۱۲:۱۱  فرق تشیع‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۹). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (فرقه‌های باقیمانده)
 جز    ‏۰۸:۴۱  هشام بن حکم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۲۰). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (ویژگی‌های امام)

‏۱۸ مهٔ ۲۰۲۰

 جز    ‏۰۷:۵۷  حدیث‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۰۲). . [Sarsm‏ (۳×)]
 جز     ‏۰۷:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمییز کاری)
 جز     ‏۰۷:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۹۰۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن پیوند به بیرون)
 جز     ‏۰۷:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (-۲۸). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۶:۳۸  امر بین الامرین‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۶:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمییز کاری)
 جز     ‏۰۶:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۶:۳۵  زیدیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۷). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۶:۳۳  کلام امامیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۲). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۶:۲۹  اصحاب حدود‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۱:۲۶  حجاب‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۴). . Golpoor (بحث | مشارکت‌ها) (دیدگاه اول: لینک دهی سرمه)

‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۰

      ‏۰۷:۵۶  امام حسین علیه‌السلام‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۲). . [Shamsoddin‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۷:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (پیوند به بیرون: افزایش ناوبری)
       ‏۰۷:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۶۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:قیام‌‌کنندگان علیه امویان (هات‌کت))

‏۱۴ مهٔ ۲۰۲۰

      ‏۱۰:۱۸  هشام بن حکم‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۹). . [Sarsm‏؛ Salehi‏]
       ‏۱۰:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۹:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
      ‏۰۹:۴۰  قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴۶). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۰۶  معجزه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۰). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (جستارهای وابسته)
 جز    ‏۰۸:۲۰  فرق تشیع‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)

‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۰

 جز    ‏۱۲:۵۷  امامت‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۴۸). . [Bazeli‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۲:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷۳). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (پیوند به بیرون)
 جز     ‏۱۱:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۷۵). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۲:۱۲  الگو:علوم حدیث‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۰:۵۳  نهج الحق و کشف الصدق (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۴۳). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (محتوا)
 جز    ‏۱۰:۴۲  هشام بن سالم جوالیقی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۱۲۸). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (درج الگوی درجه بندی)
 جز    ‏۰۹:۰۴  قرآن‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۱). . [Rezvani‏؛ Sarsm‏ (۴×)]
 جز     ‏۰۹:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز     ‏۰۸:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز     ‏۰۸:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمییز کاری)
 جز     ‏۰۸:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۲۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمییز کاری)
 جز     ‏۰۷:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۲ مهٔ ۲۰۲۰

 جز    ‏۰۷:۳۲  اسماعیلیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۶:۱۹  وهابیت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)

‏۱۱ مهٔ ۲۰۲۰

      ‏۱۰:۴۴  معجزه‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۱۸). . [Hasaninasab‏؛ Salehi‏ (۳×)]
       ‏۱۰:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۴۱۵). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش شکلی و تغییر درجه بندی)
       ‏۱۰:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم‌شناسی)
       ‏۰۹:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (-۱۲۰). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۰۷:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:مقاله‌های با درجه اهمیت ب، + رده:مقاله‌های با درجه اهمیت الف (هات‌کت))
 جز    ‏۰۸:۴۱  کوفه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (موقعیت کنونی)

‏۱۰ مهٔ ۲۰۲۰

 جز    ‏۱۴:۲۱  امامت‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳٬۱۵۸). . [Bazeli‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۴:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۸۱۶). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۴:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۳۴۲). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها) (ویژگی‌ها و لوازم امامت)

‏۷ مهٔ ۲۰۲۰

      ‏۲۰:۲۴  امر به معروف و نهی از منکر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۷۳). . Shadiba (بحث | مشارکت‌ها) (فقه امامیه: معروف شرعی و عرفی)
      ‏۰۹:۳۷  امام حسن مجتبی علیه‌السلام‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۰). . [Ahmadnazem‏ (۳×)]
       ‏۰۹:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (تاریخ شهادت)
       ‏۰۹:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۵۹). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (تاریخ شهادت)
       ‏۰۸:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن لینک)

‏۶ مهٔ ۲۰۲۰

 جز    ‏۱۷:۰۴  استطاعت (کلام)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (زمان ایجاد استطاعت در انسان)
 جز    ‏۰۸:۰۰  زیدیه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۷۰). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۸:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (-۳۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمییز کاری)
 جز     ‏۰۷:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (-۳۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمییز کاری)

‏۳ مهٔ ۲۰۲۰

 جز    ‏۰۵:۵۴  اصول دین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۷). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن ‍‍‍پنوند به بیرون)