تغییرات مرتبط با شبر بن محمد حویزی

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۶ مارس ۲۰۱۹ ‏۲۱:۲۲
   
نام صفحه:

‏۲۶ مارس ۲۰۱۹

 جز    ‏۲۰:۲۱  شیعه‏‏ (۱۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۰۵۸). . [Bashiri‏ (۱۳×)]
 جز     ‏۲۰:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Bashiri (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۲۰:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳۳). . Bashiri (بحث | مشارکت‌ها) (جغرافیا)
 جز     ‏۲۰:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Bashiri (بحث | مشارکت‌ها) (جغرافیا)
 جز     ‏۲۰:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Bashiri (بحث | مشارکت‌ها) (جغرافیا)
 جز     ‏۱۹:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴۸). . Bashiri (بحث | مشارکت‌ها) (حکومت‌ها)
 جز     ‏۱۹:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸). . Bashiri (بحث | مشارکت‌ها) (جستارهای وابسته)
 جز     ‏۱۹:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۹۲). . Bashiri (بحث | مشارکت‌ها) (فقه)
 جز     ‏۱۹:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۲). . Bashiri (بحث | مشارکت‌ها) (امامت)
 جز     ‏۱۹:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۳۷۱). . Bashiri (بحث | مشارکت‌ها) (فرقه‌ها)
 جز     ‏۱۹:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۵). . Bashiri (بحث | مشارکت‌ها) (پیدایش)
 جز     ‏۱۲:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۷۸). . Bashiri (بحث | مشارکت‌ها) (نامگذاری)
 جز     ‏۱۲:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰). . Bashiri (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۱۲:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۸). . Bashiri (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۳ مارس ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۹:۳۷  علامه حلی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۱۵). . [Sarsm‏ (۳×)]
 جز     ‏۱۹:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز     ‏۱۹:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱۲۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز     ‏۱۹:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی‌سازی)

‏۱۹ مارس ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۰:۱۱  سید ابوالقاسم خویی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۷۹). . [Sarsm‏ (۳×)]
 جز     ‏۱۰:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (-۷۲). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز     ‏۱۰:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳۸۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن)
 جز     ‏۱۰:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲۹). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۰۶:۰۳  سید محمدعلی موحد ابطحی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۳). . [Rezapour‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۶:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳۶). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۵:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (-۴۹). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)

‏۱۸ مارس ۲۰۱۹

      ‏۱۲:۴۲  عبدالله مامقانی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۷۰). . [M.r.seifi‏ (۲×)]
       ‏۱۲:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰۶). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح پاورقی و منابع)
       ‏۱۲:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴۶۴). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح پاورقی و منابع)
 جز    ‏۰۶:۲۵  عراق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۵). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (حکومت‌های محلی شیعی)

‏۱۶ مارس ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۳:۱۰  محمدتقی شوشتری‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (-۳٬۳۱۹). . [Roohish‏ (۴×)]
 جز     ‏۱۳:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۱۲:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۷). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (آثار)
 جز     ‏۱۲:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (-۳٬۴۶۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (آثار)
 جز     ‏۱۲:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۴ مارس ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۶:۵۳  بغداد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (مسجد بُراثا: افزایش جستارهای وابسته)
 جز    ‏۱۶:۵۲  نجف‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۶۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (جمعیت: افزایش جستارهای وابسته)

‏۱۲ مارس ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۰:۵۲  الگو:مراجع تقلید شیعه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۲۴  الگو:جعبه اطلاعات زندگینامه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳). . Amdeadman (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۷:۵۶  الگو:مفسران شیعه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۸۵). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۰۷:۵۲  الگو:متکلمان شیعه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۷). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۰۷:۲۹  احمد بن حسین غضائری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۱). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)

‏۱۱ مارس ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۲:۲۴  ابوعلی حائری‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۲٬۲۳۱). . [Roohish‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۲:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۳۴۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (تألیفات)
 جز     ‏۱۲:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (-۲٬۵۷۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (تألیفات)
 جز    ‏۱۲:۱۲  عبدالله مامقانی‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (-۳٬۱۶۶). . [Roohish‏ (۴×)]
 جز     ‏۱۲:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (-۲۳). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (تألیفات)
 جز     ‏۱۲:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (تألیفات)
 جز     ‏۱۱:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۵۳۸). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (تألیفات)
 جز     ‏۱۱:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (-۳٬۷۸۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (تألیفات)
      ‏۰۵:۵۵  سید ابوالقاسم خویی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Kadeh (بحث | مشارکت‌ها) (آثار و تقریرات)
 جز    ‏۰۵:۵۳  محمدباقر قائنی بیرجندی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)

‏۱۰ مارس ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۲:۵۰  جعفر سبحانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵٬۱۳۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (آثار و تالیفات)
 جز    ‏۱۲:۰۳  الگو:کتاب های رجالی شیعه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۱:۴۰  سید محمدعلی موحد ابطحی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۹ مارس ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۲:۱۵  علم رجال‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱). . [Roohish‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۲:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (از عصر تدوین اصول ثانویه رجالی تا دوران معاصر)
 جز     ‏۱۲:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (از عصر تدوین اصول ثانویه رجالی تا دوران معاصر)

‏۷ مارس ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۹:۲۰  بغداد‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۱۸). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۹:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز     ‏۰۹:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن پیوند به بیرون)