تغییرات مرتبط با شبر بن محمد حویزی

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۹ ‏۰۲:۰۲
   
نام صفحه:

‏۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

      ‏۱۱:۲۶  نجف‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۱). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مقاله‌های نسبتا کامل (هات‌کت))
 جز    ‏۰۵:۵۱  شیخ صدوق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۵:۴۰  عراق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۹). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:کشورهای اسلامی (هات‌کت))

‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۶:۵۹  سید احمد بن طاووس حلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۵). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)

‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۳:۰۱  احمد بن محمد برقی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۸۰). . [Roohish‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۳:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۹۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (تألیفات)
 جز     ‏۱۲:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۱۴  محمدصالح خلخالی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۹۳). . [Saeedzamani‏ (۲×)]
       ‏۰۸:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸). . Saeedzamani (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۰۸:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱۱). . Saeedzamani (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح اشتباه ی که در اختصار نمودن مقاله ماخذپیش آمده بود.)
      ‏۰۸:۰۰  عراق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴۶). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:کشورهای آسیای غربی (هات‌کت))

‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۲:۰۶  حسن بن علی بن فضال‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح جعبه)
 جز    ‏۰۶:۴۰  محمدتقی شوشتری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تصحیح)
 جز    ‏۰۵:۳۹  الگو:مراجع تقلید شیعه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۴:۳۴  محمدباقر بهبهانی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۲). . [Baradaran‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۴:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱۴). . Baradaran (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش جزئی)
 جز     ‏۱۴:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳۶). . Baradaran (بحث | مشارکت‌ها) (افزدون عکس)

‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۹:۰۲  بغداد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۰). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (لینک دهیلید)

‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

      ‏۰۷:۰۵  سید مهدی موسوی خوانساری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مقاله‌های نسبتا کامل (هات‌کت))
 جز    ‏۰۶:۳۷  آقا جمال خوانساری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۳:۵۷  شیخ صدوق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Salvand (بحث | مشارکت‌ها) (لید: جزئی)

‏۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

      ‏۰۵:۴۸  محمدباقر بهبهانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۸). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:اصولیان شیعه قرن ۱۲ (قمری) (هات‌کت))

‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۶:۵۸  محمدباقر بهبهانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۷:۲۴  محمدباقر بهبهانی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۲۲). . [Ahmadnazem‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۷:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۵:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (-۲۲). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (لید) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)

‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۴:۲۶  محمدباقر بهبهانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)

‏۳۰ ژوئن ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۵:۲۷  مشعشعیان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۲۳۷). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (درج جعبه اطلاعات حکومت)

‏۲۸ ژوئن ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۸:۱۷  محدث‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . Saeedzamani (بحث | مشارکت‌ها) (تفاوت محدث با راوی و رجالی)

‏۲۶ ژوئن ۲۰۱۹

      ‏۱۲:۲۹  حدیث‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Saeedzamani (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزین نمودن الگو علوم حدیث به جای علم حدیث - توضیح در بحث الگو:علم حدیث)

‏۲۴ ژوئن ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۷:۲۷  اجازه روایت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۱۳۹). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (درج الگوی درجه بندی)
 جز    ‏۰۵:۱۴  شیخ حر عاملی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (سفرها)
 جز    ‏۰۵:۰۷  الگو:تراجم نگاران شیعه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش جزیی)

‏۲۳ ژوئن ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۵:۵۴  سید ابوالقاسم خویی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (خدمات دینی و اجتماعی: لینک)

‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۵:۵۷  غیبت کبرا‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۵۵). . [Zakeri‏ (۴×)]
 جز     ‏۰۵:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶۳). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها) (امتحان الهی و فضیلت منتظران)
 جز     ‏۰۵:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳۷۷). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها) (امتحان الهی و فضیلت منتظران)
 جز     ‏۰۵:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها) (امتحان الهی و فضیلت منتظران)
 جز     ‏۰۵:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (-۸۷). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها) (دیدار با امام زمان)