تغییرات مرتبط با شبر بن محمد حویزی

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۰ ‏۰۸:۲۰
   
نام صفحه:

‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۰

 جز    ‏۱۲:۰۴  علم رجال‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۹۹). . [Salehi‏؛ Roohish‏؛ Rezvani‏]
 جز     ‏۱۲:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱۳). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۶:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۵:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (از عصر تدوین اصول ثانویه رجالی تا دوران معاصر)
 جز    ‏۰۹:۴۶  محدث‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۱۲۹). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (درج الگوی درجه بندی)
 جز    ‏۰۸:۲۴  امامیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۴). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۰

 جز    ‏۱۵:۳۲  شیخ طوسی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۴۷). . [Shadpoor‏ (۳×)]
 جز     ‏۱۵:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (مطالعه بیشتر)
 جز     ‏۱۵:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۵). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (مطالعه بیشتر)
 جز     ‏۱۵:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Shadpoor (بحث | مشارکت‌ها) (شاگردان)
 جز    ‏۰۶:۱۸  سید احمد بن طاووس حلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۷۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۰

 جز    ‏۱۴:۳۳  عراق‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱٬۵۰۲). . [Fayaz‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۴:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۰۳۶). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۱۴:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (-۴۶۶). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن ویژگیهای طبیعی و ایجاد بخش سیاست و اقتصادجغرافیا)

‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۰

 جز    ‏۰۵:۴۲  شیخ بهائی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۱۳). . [Roohish‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۵:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۷۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (مقام علمی)
 جز     ‏۰۵:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (آثار مکتوب)

‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۰

 جز    ‏۱۱:۴۳  جعفر سبحانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (خبرگان قانون اساسی)

‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۰

 جز    ‏۱۳:۲۳  غیبت کبرا‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۲۴). . [Salehi‏؛ Hasaninasab‏]
 جز     ‏۱۳:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (-۲۸). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۶:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۳:۲۱  علامه حلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۷). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)

‏۴ ژانویهٔ ۲۰۲۰

 جز    ‏۰۸:۴۱  ملا علی کنی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۶:۵۸  علامه حلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰

 جز    ‏۰۶:۵۶  شیخ بهائی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۳). . [Roohish‏؛ Ahmadnazem‏]
 جز     ‏۰۶:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۶:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳۶). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح جعبه اطلاعات)
 جز    ‏۰۶:۵۶  خطیب کرمانشاهی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۷). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (پیوند به بیرون)
 جز    ‏۰۶:۵۴  میر محمدحسین خاتون‌آبادی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۶). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (پیوند به بیرون)
 جز    ‏۰۶:۵۳  میر محمدصالح خاتون‌آبادی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۶). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۶:۵۱  آقا جمال خوانساری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۶). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (پیوند به بیرون)
 جز    ‏۰۶:۴۳  محمدباقر مجلسی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۷). . [Roohish‏؛ Ahmadnazem‏]
 جز     ‏۰۶:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (پیوند به بیرون)
 جز     ‏۰۶:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۵:۵۶  غسل جمعه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵۴۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۳۰ دسامبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۸:۱۰  مشعشعیان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۳). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۶:۵۴  یوسف بن احمد بحرانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۳). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۹ دسامبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۸:۵۱  محمد بن عمر جعابی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۸۳). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۸:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (-۶۹). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز     ‏۰۸:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)

‏۲۸ دسامبر ۲۰۱۹

      ‏۱۰:۵۹  خمس‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:اصطلاحات فقهی، + رده:اصطلاحات باب خمس (هات‌کت))
 جز    ‏۰۵:۴۸  حرم امام علی(ع)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (تاریخچه بناهای قبر امام علی(ع))