تغییرات مرتبط با شبر بن محمد حویزی

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۹ ‏۰۳:۳۷
   
نام صفحه:

‏۱۸ ژوئن ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۵:۰۸  غسل جمعه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۸). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۷ ژوئن ۲۰۱۹

      ‏۱۴:۴۲  غسل جمعه‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۴۱). . [Sayedisphahani‏ (۳×)]
 جز     ‏۱۴:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Sayedisphahani (بحث | مشارکت‌ها) (ارزش غسل جمعه)
       ‏۱۱:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۲). . Sayedisphahani (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
       ‏۱۰:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۳۹). . Sayedisphahani (بحث | مشارکت‌ها) (ارزش غسل جمعه)
 جز    ‏۰۶:۰۳  سید ابوالقاسم خویی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (نگارخانه)
 جز    ‏۰۵:۲۳  غیبت کبرا‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۴۹). . [Zakeri‏ (۳×)]
 جز     ‏۰۵:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها) (تفاوت غیبت کبرا و غیبت صغرا)
 جز     ‏۰۵:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها) (تفاوت غیبت کبرا و غیبت صغرا)
 جز     ‏۰۵:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۹). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۹

      ‏۱۰:۳۲  ابوعلی حائری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۰). . Mohamadpur (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:شاگردان وحید بهبهانی (هات‌کت))
      ‏۱۰:۱۹  محمدباقر بهبهانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۲). . Mohamadpur (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:نویسندگان شیعه قرن ۱۲ (قمری) (هات‌کت))
      ‏۰۸:۴۲  شیعه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۵۱). . [Bazeli‏ (۲×)]
       ‏۰۸:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۰۸:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (-۴۰). . Bazeli (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۷:۲۴  غیبت کبرا‏‏ (۱۰ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۹۲۰). . [Zakeri‏ (۱۰×)]
 جز     ‏۰۷:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۷:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۷:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵۷). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها) (تفاوت غیبت کبرا و غیبت صغرا)
 جز     ‏۰۷:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸۳). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها) (امتحان الهی و فضیلت منتظران)
 جز     ‏۰۷:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۶۱). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها) (امتحان الهی و فضیلت منتظران)
 جز     ‏۰۶:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۳۲۲). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها) (امتحان الهی و فضیلت منتظران)
 جز     ‏۰۶:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها) (تفاوت غیبت کبرا و غیبت صغرا)
 جز     ‏۰۶:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها) (تفاوت غیبت کبرا و غیبت صغری)
 جز     ‏۰۶:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۹۳۶). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۵:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵۰). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۵ ژوئن ۲۰۱۹

      ‏۱۲:۲۶  سید موسی شبیری زنجانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۲). . Mohamadpur (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:شاگردان سید محمد محقق داماد (هات‌کت))
      ‏۱۱:۵۲  شیخ بهائی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۳۲). . [Sayedisphahani‏ (۲×)]
       ‏۱۱:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Sayedisphahani (بحث | مشارکت‌ها) (آثار معماری)
       ‏۱۱:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (-۳۵). . Sayedisphahani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۸:۳۲  جعفر سبحانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۶). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: الگو:{{تراجم نگاران شیعه}})
 جز    ‏۰۸:۳۰  آقا بزرگ تهرانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (پیوند به بیرون: الگو:تراجم نگاران شیعه)
 جز    ‏۰۸:۳۰  محمد حرزالدین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۶). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (پیوند به بیرون: الگو:تراجم نگاران شیعه)
 جز    ‏۰۸:۲۷  شیخ حر عاملی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۷). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (پیوند به بیرون: الگو:تراجم نگاران شیعه)
      ‏۰۵:۵۸  غیبت کبرا‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۳۸). . [Mkhaghanif‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۵:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۰۵:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (-۵۳). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:مقاله‌های آماده ترجمه (هات‌کت))
      ‏۰۵:۱۸  نجف‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۷). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:شهرهای دارای اکثریت شیعه (هات‌کت))

‏۱۲ ژوئن ۲۰۱۹

نو     ‏۱۰:۰۵  الگو:تراجم نگاران شیعه‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۲٬۱۸۳). . [Rezvani‏؛ Shamsoddin‏ (۳×)]
 جز     ‏۱۰:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز     ‏۰۹:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (-۸۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز     ‏۰۹:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
نو      ‏۰۹:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۲۲۶). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{Navbox |bodyclass = |name = نویسندگان کتاب های تراجم (شرح حال نویسی) شیعه |title = تراجم نگا...» ایجاد کرد)
 جز    ‏۰۹:۴۲  الگو:کتاب های رجالی شیعه‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۱٬۰۶۷). . [Rezvani‏ (۳×)]
 جز     ‏۰۹:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۲). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۹:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱٬۲۱۱). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح الگو)
 جز     ‏۰۸:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۳۲). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۹:۳۹  الگو:رجالیان شیعه‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۷۶). . [Rezvani‏ (۳×)]
 جز     ‏۰۹:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۸۰). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۸:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴۸). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۷:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴۸). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن رجال نویس)
 جز    ‏۰۷:۵۱  شیعه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۰۹). . Shadiba (بحث | مشارکت‌ها) (حکومت‌ها: اشاره به تهران در جایگاه بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهر شیعه‌نشین)

‏۱۱ ژوئن ۲۰۱۹

      ‏۱۱:۱۹  نجف‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مکان‌های منسوب به امام علی (هات‌کت))
      ‏۰۹:۱۶  محمد بن عمر جعابی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۴۵). . [Rezvani‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۹:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (الگوی رجالیان شیعه)
       ‏۰۹:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (-۷۲). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح الگوی منابع)
 جز    ‏۰۹:۱۱  محمد بن یعقوب کلینی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۸). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (پیوند به بیرون: الگوی رجال نویسان شیعه)
 جز    ‏۰۹:۱۰  حسن بن محبوب‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۸). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (پیوند به بیرون: الگوی رجال نویسان شیعه)
 جز    ‏۰۹:۰۹  حسن بن علی بن فضال‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۷). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: الگوی رجالیان شیعه)
 جز    ‏۰۹:۰۶  الگو:رجالیان شیعه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۵۴۲). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)