تغییرات مرتبط با شبر بن محمد حویزی

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۹ ‏۱۳:۰۵
   
نام صفحه:

‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۵:۲۳  نجف‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۶۷). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۱ نوامبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۵:۱۶  حوزه علمیه نجف‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (-۳). . [Roohish‏ (۴×)]
 جز     ‏۰۵:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (مکان‌های تدریس)
 جز     ‏۰۵:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (فقه و اصول)
 جز     ‏۰۵:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (ظهور و افول اخباری‌گری)
 جز     ‏۰۵:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (تاریخچه)
 جز    ‏۰۵:۱۳  سید محمدمهدی بحرالعلوم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۸:۰۱  شیخ حر عاملی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۷:۱۹  حسن بن زین‌الدین عاملی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۹ نوامبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۳:۴۵  احمد بن حسین غضائری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۳:۴۴  محمدباقر مجلسی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۶ نوامبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۴:۱۱  ابوالهدی کلباسی‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۳). . [Roohish‏ (۴×)]
 جز     ‏۰۴:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (وفات) (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز     ‏۰۴:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (تحصیلات) (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز     ‏۰۴:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز     ‏۰۴:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)

‏۵ نوامبر ۲۰۱۹

      ‏۱۱:۱۳  نجف‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:شهرهای شیعی عراق (هات‌کت))

‏۲ نوامبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۳:۵۳  محمد حرزالدین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۰:۰۶  بغداد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:بغداد (هات‌کت))
 جز    ‏۰۵:۱۰  سید عبدالعلی بن جعفر خوانساری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۳۰ اکتبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۲:۵۲  محمدباقر بهبهانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۰:۰۴  محمد بن عمر کشی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۱:۵۸  سید ابوالقاسم خویی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۹:۴۴  سید موسی شبیری زنجانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۷). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۴ اکتبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۰:۳۸  جعفر سبحانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۳). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۲:۴۲  سید موسی شبیری زنجانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۲:۲۳  محمدتقی شوشتری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۳). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۹:۳۵  محمدباقر قائنی بیرجندی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۷:۳۴  سید عبدالعلی بن جعفر خوانساری‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۲). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۷:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز     ‏۰۷:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)

‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۳:۴۷  احمد بن علی نجاشی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۹۷). . [Roohish‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۳:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۱۳:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۰:۱۳  میر محمدصالح خاتون‌آبادی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۶). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۰:۱۱  میر محمدحسین خاتون‌آبادی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۶). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۹:۳۹  محمد بن عمر جعابی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۸:۰۹  آقا بزرگ تهرانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۶ اکتبر ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۱:۰۲  عبدالله مامقانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)