تغییرات مرتبط با شبر بن محمد حویزی

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸ ‏۰۲:۲۸
   
نام صفحه:

‏۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۹:۳۳  محمدباقر مجلسی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Alipour (بحث | مشارکت‌ها) (انتقادها از علامه)

‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۳:۰۲  سید موسی شبیری زنجانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (مرجعیت)
 جز   ‏۰۹:۵۴  شهید اول‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۴۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۷:۴۲  حدیث‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۲). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:اسلام (هات‌کت))

‏۱۶ سپتامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۲:۳۱  بغداد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۵). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۱:۰۶  آقا بزرگ تهرانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۱). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۹:۵۱  برید بن معاویه عجلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵۳۰). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۶:۰۳  سید محمدرضا گلپایگانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)

‏۹ سپتامبر ۲۰۱۸

     ‏۱۱:۳۰  خمس‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۱). . Mahdiemadi (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:صدقات واجب (هات‌کت))

‏۸ سپتامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۸:۳۱  نجف‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۹). . [Roohish‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۸:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۳۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (مدارس نجف)
 جز    ‏۰۸:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴۸). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (مدارس نجف)
 جز   ‏۰۸:۲۶  حسین خلیلی تهرانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (ویژگی‌های اخلاقی و عبادی)
 جز   ‏۰۸:۲۵  حوزه علمیه نجف‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (مدارس علمیه نجف)

‏۶ سپتامبر ۲۰۱۸

     ‏۰۸:۱۶  خمس‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۴۰). . [Salehi‏؛ M.bahrami‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۸:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (-۴۰). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۶:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲۲). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:انفال (هات‌کت))
      ‏۰۶:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:انفال (هات‌کت))

‏۵ سپتامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۰:۱۳  خمس‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۴). . Fallah (بحث | مشارکت‌ها) (پیشینه خمس در سنت اسلامی)
 جز   ‏۱۰:۰۴  عبیدالله بن علی حلبی‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (-۳۷). . [Sarsm‏ (۵×)]
 جز    ‏۱۰:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۱۰:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (-۲۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تصحیح منبع)
 جز    ‏۱۰:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۰۹:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۰۹:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (-۲۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)

‏۴ سپتامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۱:۵۴  سید عبدالکریم موسوی اردبیلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (تحصیل در قم و نجف)
 جز   ‏۰۹:۱۹  امامیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۱). . Fallah (بحث | مشارکت‌ها) (احکام)

‏۳ سپتامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۲:۱۲  سید مرتضی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۲). . Fallah (بحث | مشارکت‌ها) (تولد، نسب و وفات: اصلاح لینک)
 جز   ‏۱۲:۱۱  شیخ مفید‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۱). . Fallah (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۱:۰۰  سید محمد حسینی شیرازی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴). . Fallah (بحث | مشارکت‌ها) (مرجعیت)
 جز   ‏۱۰:۴۸  سید ابوالحسن اصفهانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴). . Fallah (بحث | مشارکت‌ها) (شاگردان: اصلاح لینک)
 جز   ‏۱۰:۴۷  سید مصطفی خمینی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴). . Fallah (بحث | مشارکت‌ها) (جایگاه علمی)
 جز   ‏۱۰:۰۹  مسلم ملکوتی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴). . Fallah (بحث | مشارکت‌ها) (زندگی علمی: اصلاح لینک)
 جز   ‏۰۹:۵۸  سید محمدعلی موحد ابطحی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۳۸). . [Fallah‏؛ Sarsm‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۹:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۸۸). . Fallah (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۵:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۰۵:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز   ‏۰۹:۵۵  عباسعلی عمید زنجانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴). . Fallah (بحث | مشارکت‌ها) (هجرت به عراق: اصلاح لینک)
 جز   ‏۰۹:۴۸  آقا ضیاء عراقی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴). . Fallah (بحث | مشارکت‌ها) (شاگردان: اصلاح لینک)
 جز   ‏۰۹:۴۷  سید محسن طباطبائی حکیم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴). . Fallah (بحث | مشارکت‌ها) (دوران مرجعیت)
 جز   ‏۰۹:۴۵  محمدکاظم خراسانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱). . Fallah (بحث | مشارکت‌ها) (شاگردان)
 جز   ‏۰۸:۳۲  سید محمود هاشمی شاهرودی‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۷۶). . [Zakeri‏؛ Hasaninasab‏؛ Aram‏ (۵×)]
 جز    ‏۰۸:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲). . Aram (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۸:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (-۳۸). . Aram (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۸:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (-۵). . Aram (بحث | مشارکت‌ها) (فعالیت علمی)
 جز    ‏۰۸:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (-۶۵). . Aram (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۸:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (-۱۴۴). . Aram (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۷:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۶:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۶۱). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (لید: اضافه کردن دیگر کاربردها)
 جز   ‏۰۶:۵۸  سید محمود حسینی شاهرودی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۲). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (لید: اضافه کردن دیگر کاربردها)

‏۲ سپتامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۲۳:۰۳  حدیث‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۱۰). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۸:۴۳  سید محمود هاشمی شاهرودی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۹). . [Roohish‏ (۳×)]
 جز    ‏۰۸:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (-۱۹). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۸:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۳:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱ سپتامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۰:۲۱  آقا ضیاء عراقی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (پیوند به بیرون)