تغییرات مرتبط با شبر بن محمد حویزی

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۶ مهٔ ۲۰۱۹ ‏۲۱:۴۹
   
نام صفحه:

‏۲۲ مهٔ ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۵:۴۹  فقه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۰۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۱ مهٔ ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۵:۰۳  ابن ولید قمی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (دیدگاه رجالی)

‏۱۸ مهٔ ۲۰۱۹

      ‏۲۱:۴۴ (سیاههٔ درون‌ریزی‌ها) . . Amdeadman (بحث | مشارکت‌ها) پودمان:Navbox را از طریق بارگذاری پرونده درون‌ریزی کرد (۱ نسخه) ‏

‏۱۶ مهٔ ۲۰۱۹

      ‏۱۴:۰۴ (سیاههٔ درون‌ریزی‌ها) . . Mehrizi (بحث | مشارکت‌ها) الگو:Column-count را از طریق بارگذاری پرونده درون‌ریزی کرد (۱ نسخه) ‏
 جز    ‏۰۸:۱۳  امامیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (تاریخچه پیدایش: تصحیح املای یک کلمه)

‏۱۵ مهٔ ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۲:۲۶  علامه حلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹۸). . Salvand (بحث | مشارکت‌ها) (لید: اصلاح سرصفحه)

‏۱۴ مهٔ ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۰:۱۱  الگو:متکلمان شیعه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۱). . [Rezvani‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۰:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۳۵). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۸:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳۶). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۹:۵۰  الگو:فقیهان شیعه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۴). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۹:۱۲  الگو:رجالیان شیعه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۳۲). . [Rezvani‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۹:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹۲). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز     ‏۰۸:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۷:۲۱  الگو:رجالیان شیعه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۲۸). . [Rezvani‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۷:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز     ‏۰۷:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴۲۸). . Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)

‏۹ مهٔ ۲۰۱۹

      ‏۰۹:۲۶  عراق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۱). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مقاله‌های فراتر از پروژه ویرایش (هات‌کت))
      ‏۰۹:۱۷  حدیث‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۱). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مقاله‌های فراتر از پروژه ویرایش (هات‌کت))
      ‏۰۹:۱۳  علم رجال‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۱). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:مقاله‌های فراتر از پروژه ویرایش (هات‌کت))

‏۸ مهٔ ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۱:۵۱  آقا بزرگ تهرانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)

‏۷ مهٔ ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۲:۰۷  شیخ طوسی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Shadiba (بحث | مشارکت‌ها) (نوآوری در تفسیرنگاری: اصلاح قران به قرآن)
      ‏۰۴:۳۸  امامیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۱۱۹). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: اضافه کردن الگوی درجه بندی)
      ‏۰۳:۵۸  نجف‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۱۱۳). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن الگوی درجه بندی)

‏۶ مهٔ ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۲:۱۸  علم رجال‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۵). . [Fallah‏ (۳×)]
 جز     ‏۱۲:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . Fallah (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۱۲:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Fallah (بحث | مشارکت‌ها) (عصر تدوین نخستین کتاب‌های رجالی)
 جز     ‏۱۲:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Fallah (بحث | مشارکت‌ها) (عصر تدوین اصول اولیهٔ رجالی)

‏۵ مهٔ ۲۰۱۹

      ‏۱۰:۵۰  پودمان:Navbox‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۲). . [Hasaninasab‏؛ Nazarzadeh‏ (۲×)]
       ‏۱۰:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۶۸). . Nazarzadeh (بحث | مشارکت‌ها)
       ‏۱۰:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (-۷۱). . Nazarzadeh (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۱۰:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح رده)

‏۴ مهٔ ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۸:۰۱  عراق‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (-۲٬۴۶۴). . [Fayaz‏ (۴×)]
 جز     ‏۰۸:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴۷۵). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۰۴:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (-۸۵۲). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (سال‌شمار شیعی عراق)
 جز     ‏۰۴:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (-۲٬۰۰۰). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (حذف موارد کم اهمیت و اضافیسال‌شمار شیعی عراق)
 جز     ‏۰۴:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (-۸۷). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (اندکی ویرایشپس از اسلام)

‏۱ مهٔ ۲۰۱۹

      ‏۱۲:۱۴  الگو:دیگر کاربردها‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۳). . Maytham (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۹ آوریل ۲۰۱۹

 جز    ‏۰۶:۳۶  علم رجال‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۳۵). . [Hasanejraei‏ (۲×)]
 جز     ‏۰۶:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۶۵). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۰۶:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷۰). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح پانویس‌)

‏۲۸ آوریل ۲۰۱۹

      ‏۱۲:۰۶  محمد بن علی ابن شهر آشوب‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۴). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۶:۰۴  سید نعمت‌الله جزایری‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۱۱). . [Bashiri‏ (۳×)]
 جز     ‏۰۶:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵۵۸). . Bashiri (بحث | مشارکت‌ها) (تحصیلات) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۰۵:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۹). . Bashiri (بحث | مشارکت‌ها) (نسب، تولد، درگذشت) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز     ‏۰۵:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۴). . Bashiri (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)

‏۲۷ آوریل ۲۰۱۹

 جز    ‏۱۲:۰۹  الگو:مراجع تقلید شیعه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۱). . Mohamadpur (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۴۳  پودمان:Navbox‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۹۹۸). . Nazarzadeh (بحث | مشارکت‌ها) (\به روز رسانی بر اساس ویکی پدیا)
 جز    ‏۰۷:۰۱  عراق‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (-۱٬۴۳۰). . [Fayaz‏ (۶×)]
 جز     ‏۰۷:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (-۸۴۱). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (حذف مطالب اضافی، کوتاه کردن عبارتها و ویرایش برخی اصطلاحات و ترکیباتلید)
 جز     ‏۰۶:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴۱). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (شیعیان پس از صدام حسین)
 جز     ‏۰۶:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (-۳۹۷). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (حذف مطالب اضافی و جانبدارانهشیعیان در تدوین قانون اساسی و دولت عراق)
 جز     ‏۰۶:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲۳۶). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (شیعیان پس از صدام حسین)
 جز     ‏۰۶:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (شیعیان در دوره حزب بعث)
 جز     ‏۰۶:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح نام رییس جمهور و نخست وزیر کنونی عراقپس از اسلام)