تغییرات مرتبط با شبر بن محمد حویزی

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ ‏۰۳:۵۷
   
نام صفحه:

‏۱۸ دسامبر ۲۰۱۸

     ‏۱۰:۳۵  آقا حسین خوانساری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Nazarzadeh (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۳۴ (سیاههٔ حذف) . . Nazarzadeh (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ الگو:دیگر کاربردها را حذف کرد ‏(حذف برای ممکن‌شدن انتقال «الگو:دیگر کاربردها ۲»)

‏۱۷ دسامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۰:۱۱  محمدتقی شوشتری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۱). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۹:۱۲  الگو:فقیهان شیعه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Alipour (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۸:۵۳  محمد بن حسن بن زین‌الدین عاملی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۴). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)

‏۱۶ دسامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۱:۰۸  عباسعلی عمید زنجانی‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۰). . [Shamsoddin‏؛ Roohish‏ (۳×)]
 جز    ‏۱۱:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (زندگی نامه و تحصیلات)
 جز    ‏۱۱:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (اساتید)
 جز    ‏۱۰:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:نویسندگان شیعه قرن14(شمسی) به رده:نویسندگان شیعه قرن ۱۴ (شمسی) رده‌انبوه)
 جز    ‏۱۰:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۸:۵۹  سید ابوالحسن اصفهانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح جزئی شناسه)

‏۱۵ دسامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۹:۱۰  شیخ حر عاملی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۶۳). . [Roohish‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۹:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۹:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (-۶۳). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۸:۳۶  احمد بن حسین غضائری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۶۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۷:۰۲  عبدالعزیز حلبی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۶:۵۷  حسن بن داوود حلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۴:۵۳  محمدرضا بن عبدالمطلب تبریزی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۶۲). . [Hasaninasab‏؛ Zakeri‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۴:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۶۶). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها) (تالیفات)
 جز    ‏۰۴:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۵۳). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها) (زندگی نامه)
 جز    ‏۰۴:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴۳). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (زندگی نامه)

‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۶:۴۳  سید محمد حسینی شیرازی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۴۳). . [Sarsm‏ (۳×)]
 جز    ‏۰۶:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۰۶:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (-۲۱). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۰۶:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (-۲۵). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تصحیح)

‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۱:۴۵  تاج العلماء‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۲۳). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۱:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (-۲۳). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۱۱:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز   ‏۱۱:۲۶  علی بن یقطین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۶۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۱:۱۲  سید مصطفی خمینی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۱۲). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش و لینک دهی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز   ‏۰۶:۳۸  سید ابوالقاسم کاشانی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۷۱). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۶:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (-۲۵). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۶:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (-۴۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)

‏۱۱ دسامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۱:۳۶  علی‌پناه اشتهاردی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۱٬۲۰۴). . [Shamsoddin‏ (۳×)]
 جز    ‏۱۱:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴۳۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (افزایش منبع)
 جز    ‏۱۱:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۸۵۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تألیفات: افزایش مطلب همکاری در نوشتن جامع الاحادیث)
 جز    ‏۱۱:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (-۲٬۴۹۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
     ‏۰۸:۰۰  محمدکاظم خراسانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۳۹). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)

‏۱۰ دسامبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۱۱:۴۹  علی‌پناه اشتهاردی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲۸۸). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۰۷  محمدباقر قائنی بیرجندی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۹). . [M.r.seifi‏ (۲×)]
      ‏۱۰:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (مرجعیت علمی منطقه: .)
      ‏۰۹:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۴۶). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (درج تصویر)
 جز   ‏۰۷:۱۱  سید ابوالقاسم خویی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۷). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)

‏۹ دسامبر ۲۰۱۸

     ‏۱۰:۴۹  عبدالحسین امینی‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۸۸). . [Sarsm‏؛ M.r.seifi‏ (۶×)]
      ‏۱۰:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (.)
      ‏۱۰:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹۹). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (منبع یابی، اصلاح پاورقی و منابع)
      ‏۰۹:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (-۵۱۰). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (حذف الگوی شعر و انتقال آن به متن)
      ‏۰۸:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱۴). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (آثار تألیف شده درباره عبدالحسین امینی: .)
      ‏۰۸:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱۷). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (منبع یابی، اصلاح پاورقی و منابع)
      ‏۰۷:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸۹). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (منبع یابی، اصلاح پاورقی و منابع)
 جز    ‏۰۶:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز   ‏۰۸:۰۲  شیخ مرتضی انصاری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز   ‏۰۷:۰۷  سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۳۳). . [Sarsm‏ (۳×)]
 جز    ‏۰۷:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (-۵۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز    ‏۰۷:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۹). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۶:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
     ‏۰۶:۳۳  سید محمدرضا گلپایگانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۷). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز   ‏۰۶:۱۹  خمس‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز   ‏۰۵:۵۷  احمد بن اسحاق قمی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۷). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۵:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۵:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)