الگو:آیات مشهور قرآن: تفاوت بین نسخه‌ها

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو
جز
 
سطر ۹: سطر ۹:
  
 
|group1    = اعتقادی
 
|group1    = اعتقادی
| list1  = [[آیه آمن الرسول|آمن الرّسول]] • [[آیه اولی الامر|اولی‌الامر]] • [[آیة الکرسی]] • [[آیه تطهیر|تطهیر]] • [[آیه ولایت|ولایت]] • [[آیه خیر البریه|خیرالبریه]] • [[آیه استرجاع|استرجاع]] • [[آیه اکمال|اکمال]] • [[آیه انذار|انذار]] • [[آیه مباهله|مباهله]] • [[آیه امانت|امانت]] • [[آیه نور|نور]] • [[آیه مودت|مودت]] • [[آیه حفظ|حفظ]] • [[آیه مشیت|مشیت]] • [[آیه فطرت|فطرت]] • [[آیه میثاق|میثاق]] • [[آیه صادقین|صادقین]] • [[آیه ابتلای ابراهیم|ابتلای ابراهیم]] • [[آیه شراء|شِراء]] • [[آیه اطعام|اطعام]] • [[آیه برائت|برائت]] • [[آیه صلوات|صلوات]] • [[آیه مستضعفین|مستضعفین]] • [[آیه جاء الحق|جاءالحق]] • [[آیه و ان یکاد|وَ إنْ یَکاد]] • [[آیه نفس مطمئنه|نفس مطمئنه]] • [[آیه اهل الذکر|اهل‌الذکر]] • [[آیه تبلیغ|تبلیغ]] • [[آیه لا تحزن|لا تحزن]] • [[آیه وسیله|وسیله]] • [[آیات تحدی]] • [[آیه استخلاف|استخلاف]] • [[آیه خلافت انسان|خلافت انسان]] • [[آیات مهدویت]] • [[آیه ود]] • [[آیه عذاب]] • [[آیه شفاء]] • [[آیه توبه]] • [[آیه توکل]] • [[آیه هادی]] • [[آیه تبدیل]] • [[آیه روح]] • [[آیه ملک]] • [[آیه سخره]] • [[آیه کتمان]] • [[آیه عز]] • [[آیه رکوب]] • [[آیه شهادت]] • [[آیه الحاق ذریه]] • [[آیه فائزون]]
+
| list1  = [[آیه آمن الرسول|آمن الرّسول]] • [[آیه اولی الامر|اولی‌الامر]] • [[آیة الکرسی]] • [[آیه تطهیر|تطهیر]] • [[آیه ولایت|ولایت]] • [[آیه خیر البریه|خیرالبریه]] • [[آیه استرجاع|استرجاع]] • [[آیه اکمال|اکمال]] • [[آیه انذار|انذار]] • [[آیه مباهله|مباهله]] • [[آیه امانت|امانت]] • [[آیه نور|نور]] • [[آیه مودت|مودت]] • [[آیه حفظ|حفظ]] • [[آیه مشیت|مشیت]] • [[آیه فطرت|فطرت]] • [[آیه میثاق|میثاق]] • [[آیه صادقین|صادقین]] • [[آیه ابتلای ابراهیم|ابتلای ابراهیم]] • [[آیه شراء|شِراء]] • [[آیه اطعام|اطعام]] • [[آیه برائت|برائت]] • [[آیه صلوات|صلوات]] • [[آیه مستضعفین|مستضعفین]] • [[آیه جاء الحق|جاءالحق]] • [[آیه و ان یکاد|وَ إنْ یَکاد]] • [[آیه نفس مطمئنه|نفس مطمئنه]] • [[آیه اهل الذکر|اهل‌الذکر]] • [[آیه تبلیغ|تبلیغ]] • [[آیه لا تحزن|لا تحزن]] • [[آیه وسیله|وسیله]] • [[آیات تحدی]] • [[آیه استخلاف|استخلاف]] • [[آیه خلافت انسان|خلافت انسان]] • [[آیات مهدویت]] • [[آیه ود]] • [[آیه عذاب]] • [[آیه شفاء]] • [[آیه توبه]] • [[آیه توکل]] • [[آیه هادی]] • [[آیه تبدیل]] • [[آیه روح]] • [[آیه ملک]] • [[آیه سخره]] • [[آیه کتمان]] • [[آیه عز]] • [[آیه رکوب]] • [[آیه شهادت]] • [[آیه الحاق ذریه]] • [[آیه فائزون]]  • [[آیه اعراف]]
 
|group2    = [[فقه|فقهی]]
 
|group2    = [[فقه|فقهی]]
 
| list2  =  [[آیه خمس|خمس]] • [[آیات تیمم|تیمم]] • [[آیات حجاب|حجاب]] • [[آیه وضو|وضو]] • [[آیه نشوز|نشوز]] • [[آیه سیف|قتال]] • [[آیه وصیت|وصیت]] • [[آیه قرض الحسنه|قرض الحسنه]] • [[آیه روزه|روزه]] • [[آیه قصاص|قصاص]] • [[آیه کتمان|کتمان]] • [[آیه نفر|نَفْر]] • [[کلاله]] • [[آیه تداین]] • [[آیه اولو الارحام]] • [[آیه محارم|محارم]] • [[آیه انفال|انفال]] • [[آیه حد سرقت|حد سرقت]] • [[آیه قبله]] • [[آیه نماز جمعه]] • [[آیات ارث]] • [[آیه امانات|امانات]] • [[آیه اعتداء]] • [[آیه تهلکه|تهلکه]] • [[آیه امتحان|امتحان]] • [[آیه ربا|ربا]] • [[آیه محاربه]] • [[آیه نفی سبیل|نفْیِ سَبیل]] • [[آیه قنطار]] • [[آیه جزیه]] • [[آیه ایلاء]] • [[آیه ظهار]] • [[آیه حج]] • [[آیه اصلاح ذات بین]] • [[آیه صلح]] • [[آیه تجارت]] • [[آیه حذر]] • [[آیه عده طلاق]] • [[آیه صوم]] • [[آیه طلاق]] • [[آیه نجاست مشرکان]] • [[آیه متعه]] • [[آیه حرث]] • [[آیه محیض]] • [[آیه تربص]]• [[آیه قصر]]• [[آیه جزای فحشاء]]• [[آیه اخراج]] • [[آیه زکات]]
 
| list2  =  [[آیه خمس|خمس]] • [[آیات تیمم|تیمم]] • [[آیات حجاب|حجاب]] • [[آیه وضو|وضو]] • [[آیه نشوز|نشوز]] • [[آیه سیف|قتال]] • [[آیه وصیت|وصیت]] • [[آیه قرض الحسنه|قرض الحسنه]] • [[آیه روزه|روزه]] • [[آیه قصاص|قصاص]] • [[آیه کتمان|کتمان]] • [[آیه نفر|نَفْر]] • [[کلاله]] • [[آیه تداین]] • [[آیه اولو الارحام]] • [[آیه محارم|محارم]] • [[آیه انفال|انفال]] • [[آیه حد سرقت|حد سرقت]] • [[آیه قبله]] • [[آیه نماز جمعه]] • [[آیات ارث]] • [[آیه امانات|امانات]] • [[آیه اعتداء]] • [[آیه تهلکه|تهلکه]] • [[آیه امتحان|امتحان]] • [[آیه ربا|ربا]] • [[آیه محاربه]] • [[آیه نفی سبیل|نفْیِ سَبیل]] • [[آیه قنطار]] • [[آیه جزیه]] • [[آیه ایلاء]] • [[آیه ظهار]] • [[آیه حج]] • [[آیه اصلاح ذات بین]] • [[آیه صلح]] • [[آیه تجارت]] • [[آیه حذر]] • [[آیه عده طلاق]] • [[آیه صوم]] • [[آیه طلاق]] • [[آیه نجاست مشرکان]] • [[آیه متعه]] • [[آیه حرث]] • [[آیه محیض]] • [[آیه تربص]]• [[آیه قصر]]• [[آیه جزای فحشاء]]• [[آیه اخراج]] • [[آیه زکات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۲۹